Aanvullende informatie over Sinterklaasintocht Heiloo 2021

De Sinterklaasintocht in Heiloo zal dit jaar in een andere vorm plaatsvinden dan voorgaande jaren. Desalniettemin is er alles op alles gezet om op een mooie/veilige manier de Sint & zijn pieten te kunnen ontvangen in Heiloo dit jaar.

Tussenstops
In verband met de huidige maatregelen zullen er, zoals in voorgaande jaren, geen tussenstops gemaakt worden door de Sint & zijn pieten op het Gemeentehuis, Loo-plein, Stationsplein & het Hoekstuk. Dit om continue doorstroming te behouden en zo de veiligheid van alle bezoekers te kunnen waarborgen.

Daarom wordt iedereen die de Sint & zijn pieten komt toezwaaien, verzocht om ergens langs de route te gaan staan. Denk hierbij aan elkaars veiligheid & wij verzoeken u daarom ook de geldende maatregelen (op dat moment) in acht te nemen.

Pieten
Verder zijn er, in samenspraak met de Gemeente Heiloo, afspraken gemaakt over de verhouding van zwarte & roetveeg pieten. In een meerjarenplan is vastgesteld dat, met ingang van 2021, ieder jaar het percentage met roetveeg pieten zal toenemen. In 2021 zal de verhouding minimaal 30% roetveeg pieten van het totaal aantal pieten zijn. In 2022 zal dit percentage toenemen naar minimaal 60%.

Wij kijken uit naar een mooie (aangepaste) intocht dit jaar!

St. Nicolaas Comité Heiloo

Beste vrienden van de Sint:

Aftellen tot de intocht...

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)